Zespół BIOTTS
Biotechnologia to nasza pasja

dr Paweł Biernat
Prezes zarządu & specjalista systemów transdermalnych

Współzałożyciel oraz współautor patentów i systemów terapeutycznych BIOTTS. Absolwent, wykładowca i adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na wydziale Farmaceutycznym, od 14 lat zdobywa doświadczenie w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. Technolog postaci leku, ekspert w zakresie projektowania: nanonośników substancji czynnych, systemów transdermalnych oraz jałowych, pozajelitowych postaci leku. Autor wielu doniesień oraz publikacji naukowych polskich i zagranicznych.

W Biotts odpowiedzialny jest za rozwój biznesowy, dobór produktów strategicznych spółki oraz tworzenie autorskich receptur i tworzeniu chmury patentowej spółki.

Konrad Krajewski
Wiceprezes zarządu

Współzałożyciel Biotts S.A., od 2014 roku specjalizuje się w budowaniu i rozwoju startupów medycznych. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Współzałożyciel spółek biotechnologicznych Genomtec S.A. i Terrabio Sp. z o.o. Certyfikowany International Project Manager metodyki PRINCE2® i AgilePM®.

Odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem, rozwój biznesu, relacje z inwestorami i partnerami branżowymi.

Karolina Buratyńska MBA
General Manager

Doświadczona ekspertka w budowaniu strategii biznesowych firm farmaceutycznych.

Związana z branżą farmaceutyczną od ponad 13 lat. Biegły strateg na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie w największych firmach farmaceutycznych. Swoje doświadczenie zdobywała w Teva Pharmaceuticals, Valeant Pharmaceuticals, Sandoz oraz Nutricia. Jej strategie biznesowe odnosiły na rynku wielkie sukcesy. Absolwentka Politechniki Białostockiej oraz Northampton University gdzie uzyskała tytuł MBA.

dr Jan Meler
Dyrektor działu rozwoju leków

Współzałożyciel oraz współautor patentów i systemów terapeutycznych BIOTTS.

Wybitny technolog postaci leku, od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu
(Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku). Kierownik i wykonawca wielu grantów naukowych w dziedzinie innowacyjnych technologii produkcji oraz tworzenia produktów przemysłu farmaceutycznego, medycznego i kosmetycznego. Specjalista oraz technolog płynnych oraz stałych postaci leku. Konsultant wojewódzki  do spraw farmacji stosowanej i aptecznej. Twórca ponad 170 publikacji naukowych polskich jak i zagranicznych. Pasjonat naturalnej profilaktyki i lecznictwa opartego na ekstraktach naturalnych.

dr Dominik Marciniak Biostatystyk

Doktor nauk farmaceutycznych, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku, kierownik Pracowni Biofarmacji i koordynatorem przedmiotu Biofarmacja na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2017 roku Vice-Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Autor i współautor 63 monografii naukowych oraz doniesień krajowych oraz międzynarodowych. Doświadczony technolog półstałych postaci leku, analityk biofarmacji i biostatystyki.

Anna Szczepanik
manager operacyjny

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Zarządzała i partycypowała w wielu projektach oraz procesach przedsiębiorstwa produkcyjnego branży chemicznej.
Certyfikowany manager projektu metodyki PRINCE2® Foundation.

Odpowiedzialna za administrowanie, zarządzanie procesami i finansami w Biotts S.A.

Katarzyna Romanowska
Kierownik Zarządzający Projektów UE

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Université de Paris XIII, La Sorbonne (MHA) Od początku drogi zawodowej związana z ochroną zdrowia i medycyną. Od ponad 10 lat specjalizuje się w zarządzaniu zespołami, działami administracyjnymi, a także projektami R&D w branży biotechnologicznej i medycznej. Zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, w tym farmaceutycznych i medycznych pozwala jej na efektywne zarządzanie zespołami, ewaluację i realizację założonych celów.

Karolina Urban-Stojanowska
kierownik badań przedklinicznych

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Wydziale Farmaceutycznym z oddziałem Analityki Medycznej. Specjalistka z zakresu nanonośników substancji czynnych. Posiada certyfikat  z zakresu monitorowania badań klinicznych.

Dawid Bursy Specjalista ds. postaci leku

Absolwent, nauczyciel Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na wydziale Farmaceutycznym. Technolog postaci leku, posiadający doświadczenie w formowaniu półstałych postaci leku i szkolący zarówno studentów, jak i absolwentów wydziału farmaceutycznego w zakresie wykonywania leków jałowych.

Rada doradcza

Erik Plas

Doświadczony menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym w różnych branżach, szczególnie w przemyśle farmaceutycznym. Pełnił funkcje dyrektora zarządzającego MSD w Polsce, wiceprezes lokalnego stowarzyszenia branżowego INFARMA oraz stanowiska zarządcze w firmach farmaceutycznych. Absolwent Uniwersytetu Erazma w Holandii, Wydział Zarządzania Szkoły Rotterdamskiej. Obecnie przedsiębiorca, inwestor, konsultant i ekspert w zakresie rozwoju startupów medycznych, koncentruje się na branży eHealth & Health Care, Biotech i Diagnostyce.

 Prof. dr hab. inż. Wiesław Gaweł

Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Były kierownik Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Tematyka badawcza: analiza materiałów biologicznych i farmaceutycznych, poszukiwanie nowych leków, badania fazowe binarnych układów soli i metali. Autor/współautor ok. 130 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, w tym referatów na konferencjach naukowych. Członek elitarnej organizacji naukowej (Associated Phase Diagram International Committee) zrzeszającej ok. 40 naukowców z krajów Europy Środkowej.

Tomasz Poniński

Doświadczony ekspert w obszarze inwestowania i rozwoju biznesowego projektów technologicznych. Przewodniczący Rady Nadzorczej Biotts, partner zarządzający w funduszu VC Montis Capital, od 2008 roku pełni także funkcję prezesa zarządu Orenore Sp. z o. o., spółki inwestycyjnej tworzącej grupę kapitałową, działającą w obszarach: life science/biotechnologii oraz IT. Pełni funkcję prezesa Fundacji Innowacyjna.pl oraz jest ekspertem d.s. komercjalizacji przy klastrze BTM Innovations oraz w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych wielu spółek giełdowych, np. AirWayMedix S.A. i Adiuvo S.A., Chocolate Cambridge Technology S.A. Współzałożyciel projektów technologicznych Peptaderm, MarMar Investments, Glia, Netiology.

Valeri P. Melekhov, M.S., M.A., MBA.

Valeri jest weteranem branży farmaceutycznej z ponad 35-letnim doświadczeniem obejmującym działalność biznesową w zakresie: licencjonowania technologii farmaceutycznych, rozwoju nowych leków i produktów leczniczych, zarządzania międzynarodowymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi, marketingu i tworzenia modeli biznesowych.

W ciągu ostatnich 25 lat pracował w jednej z największych prywatnych firm farmaceutycznych w USA, gdzie zajmował się marketingiem, sprzedażą i strategią biznesową oraz tworzył modele biznesowe dla produktów leczniczych aplikowanych doustnie, transdermalnie i inhalacyjne.
Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych, Radach Doradczych firm farmaceutycznych i technologicznych w USA, konsultant oraz przedsiębiorca w branży farmaceutycznej.