Zespół BIOTTS
Biotechnologia to nasza pasja

dr Paweł Biernat
prezes & specjalista systemów transdermalnych

Współzałożyciel oraz współautor patentów i systemów terapeutycznych BIOTTS. Absolwent, wykładowca i adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na wydziale Farmaceutycznym, od 14 lat zdobywa doświadczenie w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. Technolog postaci leku, ekspert w zakresie projektowania: nanonośników substancji czynnych, systemów transdermalnych oraz jałowych, pozajelitowych postaci leku. Autor wielu doniesień oraz publikacji naukowych polskich i zagranicznych.

W Biotts odpowiedzialny jest za rozwój biznesowy, dobór produktów strategicznych spółki oraz tworzenie autorskich receptur i tworzeniu chmury patentowej spółki.

dr Jan Meler
dyrektor działu rozwoju leków

Współzałożyciel oraz współautor patentów i systemów terapeutycznych BIOTTS.

Wybitny technolog postaci leku, od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu
(Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku). Kierownik i wykonawca wielu grantów naukowych w dziedzinie innowacyjnych technologii produkcji oraz tworzenia produktów przemysłu farmaceutycznego, medycznego i kosmetycznego. Specjalista oraz technolog płynnych oraz stałych postaci leku. Konsultant wojewódzki  do spraw farmacji stosowanej i aptecznej. Twórca ponad 170 publikacji naukowych polskich jak i zagranicznych. Pasjonat naturalnej profilaktyki i lecznictwa opartego na ekstraktach naturalnych.

Karolina Buratyńska MBA
General Manager

Doświadczona ekspertka w budowaniu strategii biznesowych firm farmaceutycznych.

Związana z branżą farmaceutyczną od ponad 13 lat. Biegły strateg na stanowiskach odpowiedzialnych za zarządzanie w największych firmach farmaceutycznych. Swoje doświadczenie zdobywała w Teva Pharmaceuticals, Valeant Pharmaceuticals, Sandoz oraz Nutricia. Jej strategie biznesowe odnosiły na rynku wielkie sukcesy. Absolwentka Politechniki Białostockiej oraz Northampton University gdzie uzyskała tytuł MBA.

Karolina Urban-Stojanowska
kierownik badań przedklinicznych

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Wydziale Farmaceutycznym z oddziałem Analityki Medycznej. Specjalistka z zakresu nanonośników substancji czynnych. Posiada certyfikat  z zakresu monitorowania badań klinicznych.

W Biotts odpowiedzialna za przygotowanie próbek badawczych, laboratoryjne badania podstawowe, badania fizykochemiczne oraz analitykę laboratoryjną oraz zarządzaniem procesem badań przedklinicznych.

Anna Szczepanik
manager operacyjny

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Zarządzała i partycypowała w wielu projektach oraz procesach przedsiębiorstwa produkcyjnego branży chemicznej.
Certyfikowany manager projektu metodyki PRINCE2® Foundation.

Odpowiedzialna za administrowanie, zarządzanie procesami i finansami w Biotts S.A.

Konrad Krajewski
partner zarządzający

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Współzałożyciel spółek biotechnologicznych Genomtec S.A. i Terrabio Sp. z o.o. Certyfikowany International Project Manager metodyki PRINCE2® i AgilePM®.

Odpowiedzialny za rozwój biznesu, relacje z inwestorami i partnerami branżowymi oraz wsparcie zarządzania firmą.

Katarzyna Romanowska
Kierownik Zarządzający Projektów UE

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Université de Paris XIII, La Sorbonne (MHA) Od początku drogi zawodowej związana z ochroną zdrowia i medycyną. Od ponad 10 lat specjalizuje się w zarządzaniu zespołami, działami administracyjnymi, a także projektami R&D w branży biotechnologicznej i medycznej. Zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, w tym farmaceutycznych i medycznych pozwala jej na efektywne zarządzanie zespołami, ewaluację i realizację założonych celów.

Rada doradcza

dr n. med. lek. Krzysztof Rożnowski