Usługi R&D

Stale dostarczamy nowe, gotowe rozwiązania możliwe do wykorzystania w wielu obszarach życia, maksymalizując przy tym korzyści przedsiębiorców i satysfakcję społeczeństwa.

Farmacja

Farmacja

 • Tworzenie nowych receptur opartych na składnikach naturalnych i syntetycznych
 • Unowocześnianie i modyfikacje istniejących produktów
 • Opracowywanie nowych technologii wytwarzania leków
 • Zwiększanie biodostępności istniejących już preparatów
 • Opracowywanie naturalnych substytutów dla syntetycznych, chemicznych substancji

Kosmetologia

 • Tworzenie nowych receptur kosmetycznych
 • Rozwój lub modyfikacja istniejących produktów
 • Konserwacja i stabilizacja kosmetyków przy użyciu surowców naturalnych
 • Zwiększenie penetracji substancji aktywnych
 • Tworzenie naturalnych substytutów dla chemicznych substancji

Żywność

 • Opracowanie nowatorskich receptur i mieszanek żywności funkcjonalnej
 • Naturalna konserwacja i stabilizacja produktów
 • Tworzenie naturalnych substytutów dla chemicznych substancji
 • Modyfikacja smaku w oparciu o składniku naturalne
 • Stablizacja kwasów Omega

Badania

 • Próby technologiczne
 • Badania jakości wyrobu gotowego
 • Badania stabilności produktu
 • Badania dermatologiczne
 • Badania uwalniania substancji czynnych
 • Testy konserwacji
 • Ocena toksykologiczna
 • Analizy mikrobiologiczne
 • Analizy fizykochemiczne w szerokim zakresie
 • Badania lepkości

Dokumentacja

 • Opracowywanie dokumentacji produkcyjnej, jakościowej, badawczej i kontrolnej
 • Zaprojektowanie procesu wytwarzania z wyznaczeniem krytycznych punktów kontroli
 • Zarządzanie własnością intelektualną
 • Analizy statystyczne

Odbiorcy

Koncerny farmaceutyczne

Koncerny chemiczne

Producenci leków i wyrobów medycznych

Producenci suplementów diety

Producenci kosmetyków

Producenci żywności

Producenci leków weterynaryjnych