Projekty UE

Nasze projekty badawczo-rozwojowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1

Tytuł projektu

BIOTTS, rozwój transdermalnych preparatów stosowanych w leczeniu trudno gojących się ran oraz miejscowo znieczulających.

Nazwa programu

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1:  Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Wartość projektu: 2 800 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 240 000,00 PLN

Cel projektu

W ramach programu Bridge Alfa, Biotts realizuje projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest rozwój spółki, przebadanie opracowanych receptur oraz wprowadzenie dwóch kandydatów na leki w fazę badań przedklinicznych.
Czas trwania projektu: 01.08.2018–30.07.2020


Dolnośląski Bon na Innowacje

Cel projektu

BIOTTS S.A. realizuje przedsięwzięcie pn. „Zobrazowanie przenikania substancji czynnych przez warstwy skóry i tkanki z wykorzystaniem autorskiego, uniwersalnego nośnika substancji czynnych” dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”.

Wartość przedsięwzięcia: 100 799,73 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 62 692,60 PLN
Budżet Województwa Dolnośląskiego: 11 063,40 PLN

Dolnośląski Bon na Innowacje
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/17
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu
Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany przez UMWD i DARR. S.A.