Zespół BIOTTS
Biotechnologia to nasza pasja

dr Paweł Biernat
Prezes zarządu & specjalista systemów transdermalnych

Współzałożyciel oraz współautor patentów i systemów terapeutycznych BIOTTS. Absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na wydziale Farmaceutycznym. Technolog postaci leku z ponad 20 letnim doświadczeniem, ekspert w zakresie projektowania: nanonośników substancji czynnych, systemów transdermalnych oraz jałowych, pozajelitowych postaci leku. Autor wielu doniesień oraz publikacji naukowych polskich i zagranicznych.

W Biotts odpowiedzialny jest za rozwój biznesowy, dobór produktów strategicznych spółki oraz tworzenie autorskich receptur i tworzeniu chmury patentowej spółki.

Konrad Krajewski
Wiceprezes zarządu

Współzałożyciel Biotts S.A., od 2014 roku specjalizuje się w budowaniu i rozwoju startupów medycznych. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Współzałożyciel spółek biotechnologicznych Genomtec S.A. i Terrabio Sp. z o.o. Certyfikowany International Project Manager metodyki PRINCE2® i AgilePM®. Ekspert w zakresie tworzenia modeli biznesowych.

Odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem, rozwój biznesu, relacje z inwestorami i partnerami branżowymi.

dr Jan Meler
Dyrektor działu rozwoju leków

Współzałożyciel oraz współautor patentów i systemów terapeutycznych BIOTTS.

Wybitny technolog postaci leku, od ponad 35 lat praktyk i pasjonat biotechnologii i farmacji. Kierownik i wykonawca wielu grantów naukowych w dziedzinie innowacyjnych technologii produkcji oraz tworzenia produktów przemysłu farmaceutycznego, medycznego i kosmetycznego. Specjalista oraz technolog płynnych oraz stałych postaci leku. Konsultant wojewódzki  do spraw farmacji stosowanej i aptecznej. Twórca ponad 170 publikacji naukowych polskich jak i zagranicznych. Pasjonat naturalnej profilaktyki i lecznictwa opartego na ekstraktach naturalnych.

dr Dominik Marciniak Biostatystyk

Doktor nauk farmaceutycznych oraz biostatystyki, absolwent Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2017 roku Vice-Prezes Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Autor i współautor 63 monografii naukowych oraz doniesień krajowych oraz międzynarodowych. Doświadczony technolog półstałych postaci leku, analityk biofarmacji i biostatystyki.

dr n. med.
Małgorzata Guziewicz
Ekspert ds. badań klinicznych

Lekarz i naukowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalistka w zakresie planowania, organizacji i prowadzenia badań klinicznych w szerokim zakresie wskazań (onkologia, kardiologia, reumatologia, neurologia, diabetologia, chirurgia, urologia, psychiatria) w projektach finansowanych przez firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne oraz uczelnie wyższe. Doświadczony manager zarządzający dużymi zespołami badawczymi.

Anna Szczepanik
Manager operacyjny

Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Zarządzała i partycypowała w wielu projektach oraz procesach przedsiębiorstwa produkcyjnego branży chemicznej.
Certyfikowany manager projektu metodyki PRINCE2® Foundation.

Odpowiedzialna za administrowanie, zarządzanie procesami i finansami w Biotts S.A.

dr Ewa Micewicz
Kierownik badań przedklinicznych

Pracownik naukowy działów badawczych, posiada doświadczenie w opracowywaniu i zarządzaniu kompleksowymi programami badawczo-rozwojowymi w zakresie biologii raka i immunologii, doświadczenie w badaniach nad rozwojem leków, których celem są terapie przeciwnowotworowe, antywirusowe, radiologiczne oraz hormonalna terapia zastępcza. Ekspert w opracowywaniu modeli zwierzęcych w badaniach nad rakiem, chorobami autoimmunologicznymi, otyłością. Posiada doświadczenie w badaniach ADME / PK we wczesnym stadium rozwoju przedklinicznego.

W Biotts odpowiada za koordynację badań przedklinicznych.

Katarzyna Romanowska
Kierownik Zarządzający Projektów UE

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Université de Paris XIII, La Sorbonne (MHA) Od początku drogi zawodowej związana z ochroną zdrowia i medycyną. Od ponad 10 lat specjalizuje się w zarządzaniu zespołami, działami administracyjnymi, a także projektami R&D w branży biotechnologicznej i medycznej. Zdobyte doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji innowacyjnych projektów, w tym farmaceutycznych i medycznych pozwala jej na efektywne zarządzanie zespołami, ewaluację i realizację założonych celów.

Mieszko Dyliński
Specjalista ds. postaci leku

Doświadczony chemik analityk z wieloletnim stażem w laboratorium badań i rozwoju w przemyśle farmaceutycznym. W Biotts odpowiada za rutynowe analizy laboratoryjne, opracowywanie i walidację metod analitycznych (w szczególności HPLC) oraz za nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową, jak i opracowywanie dokumentacji.

dr Jerzy Wiśniewski
Specjalista LC-MS/MS

Biotechnolog, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Przez kilkanaście lat związany z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, gdzie obronił pracę doktorską oraz uczestniczył w wielu projektach naukowych i aplikacyjnych. Jest ekspertem w zakresie analityki chemicznej, szczególnie uwzględniając technikę spektrometrii mas sprzężoną z chromatografią cieczową (LC-MS/MS). Współautor wielu publikacji naukowych oraz zgłoszeń patentowych.

Katarzyna Paulus
Kierownik Laboratorium Kontroli Jakości

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na Wydziale Chemii, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie badań i rozwoju produktów leczniczych w systemie GLP oraz doświadczenie z zakresu pracy w laboratorium kontroli jakości w systemie GMP. Specjalistka na polu analityki chemicznej w szczególności techniki chromatografii cieczowej i spektroskopii w podczerwieni.

Łukasz Pogorzelec
Specjalista ds. postaci leku

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Biotechnologia ze specjalizacją w biologii molekularnej. Technolog postaci leku, posiadający doświadczenie w formowaniu półstałych i płynnych postaci leku, jak również wytwarzania API pochodzenia roślinnego oraz walidator procesów technologicznych/czyszczenia urządzeń w standardzie GMP.

Aleksandra Puton
Business Manager

Z biznesem związana od ponad 10 lat, posiada kompetencje w zakresie zarządzania projektami oraz marketingu i komunikacji poparte wieloletnią współpracą z klientami z branży farmaceutycznej. W Biotts odpowiedzialna za marketing oraz pozyskiwanie klientów dla unikalnej technologii MTC-Y. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego.

Dawid Bursy
Specjalista ds. postaci leku

Absolwent, nauczyciel Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na wydziale Farmaceutycznym. Technolog postaci leku, posiadający doświadczenie w formowaniu półstałych postaci leku i szkolący zarówno studentów, jak i absolwentów wydziału farmaceutycznego w zakresie wykonywania leków jałowych.

Agata Bluma
Młodszy asystent laboratorium i biura projektu

Aleksandra Knop
Specjalistka Kontroli i Zapewnienia Jakości

Inżynier materiałowy, absolwentka Politechniki Wrocławskiej, obecnie studentka studiów magisterskich na specjalizacji Medicinal Chemistry, gdzie poznaje tajniki projektowania leków. Zainteresowania badawcze skupiają się na syntezie nowych związków chemicznych o potencjalnym zastosowaniu w lecznictwie oraz dziedzinie analizy chemicznej, z wykorzystaniem połączenia technik spektrometrii mas i chromatografii cieczowej.

Marta Kłos
Pracownik administracyjno-biurowy

Wsparcie sprawnego funkcjonowania biura w bieżących projektach i sprawach administracyjno-kadrowych.

Magdalena Szewczyk
Starszy analityk laboratoryjny

Wieloletni pracownik laboratoriów badawczych w firmach farmaceutycznych z doświadczeniem w prowadzeniu analiz chemii klasycznej i instrumentalnej.
Posiada duże doświadczenie w opracowywaniu metod analitycznych – w szczególności HPLC i GC.
Odpowiedzialna za tworzenie dokumentacji laboratoryjnej, kalibrację i sprawdzanie aparatury kontrolno-pomiarowej.
Uczestniczy w procesach walidacji metod analitycznych.

Rada doradcza

Erik Plas

Doświadczony menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem w biznesie międzynarodowym w różnych branżach, szczególnie w przemyśle farmaceutycznym. Pełnił funkcje dyrektora zarządzającego MSD w Polsce, wiceprezes lokalnego stowarzyszenia branżowego INFARMA oraz stanowiska zarządcze w firmach farmaceutycznych. Absolwent Uniwersytetu Erazma w Holandii, Wydział Zarządzania Szkoły Rotterdamskiej. Obecnie przedsiębiorca, inwestor, konsultant i ekspert w zakresie rozwoju startupów medycznych, koncentruje się na branży eHealth & Health Care, Biotech i Diagnostyce.

Valeri P. Melekhov, M.S., M.A., MBA.

Valeri jest weteranem branży farmaceutycznej z ponad 35-letnim doświadczeniem obejmującym działalność biznesową w zakresie: licencjonowania technologii farmaceutycznych, rozwoju nowych leków i produktów leczniczych, zarządzania międzynarodowymi przedsiębiorstwami farmaceutycznymi, marketingu i tworzenia modeli biznesowych.

W ciągu ostatnich 25 lat pracował w jednej z największych prywatnych firm farmaceutycznych w USA, gdzie zajmował się marketingiem, sprzedażą i strategią biznesową oraz tworzył modele biznesowe dla produktów leczniczych aplikowanych doustnie, transdermalnie i inhalacyjne.
Obecnie zasiada w Radach Nadzorczych, Radach Doradczych firm farmaceutycznych i technologicznych w USA, konsultant oraz przedsiębiorca w branży farmaceutycznej.