Leki

Drug development pipeline

Wskazanie
Faza odkrycia
Badania podstawowe
Przedkliniczne
Faza I
Faza II
Diabetologia
PlanMTC-S1
PlanMTC-D1
Onkologia
PlanMTC-B7
PlanMTC-BN1
Dermatologia
PlanMTC-U1
PlanMTC-A4
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
PlanMTC-NL5

MTC–S1

Formulacja leku MTC-S1 to system terapeutyczny wspomagający leczenie cukrzycy typu II stworzony w oparciu o unikalną recepturę synergistycznie działających promotorów wchłaniania oraz znaną substancję przeciwcukrzycową.

Badania podstawowe Badania przedkliniczne Faza I Faza II

MTC-D1

Mieszanina MTC-D1 to system terapeutyczny wspomagający leczenie cukrzycy typu II stworzony w oparciu o unikalną recepturę synergistycznie działających substancji czynnych i systemu promotorów oraz znanej substancji przeciwcukrzycowej.

Badania podstawowe Badania przedkliniczne Faza I Faza II

MTC-B7

Mieszanina MTC-B7 wspomagająca leczenie nowotworów piersi stworzona została w oparciu o transdermalny system terapeutyczny MTC-Y wzbogacony o naturalne promotory wchłaniania i ekstrakty substancji czynnych. Dzięki równoczesnym zastosowaniu głęboko penetrującego systemu transdermalnego i specyficznych, wybiórczych promotorów wchłaniania możliwy jest transport substancji czynnych hamujących proliferację chorobowo zmienionych tkanek. W wyniku zastosowanych rozwiązań technologicznych powstał preparat rozmiękczający tkanki guzów litych, równocześnie uwrażliwiający je na działanie substancji przeciwnowotworowych.

Badania podstawowe Badania przedkliniczne Faza I Faza II

MTC–BN1

Mieszanina MTC-BN1 to system terapeutyczny stworzony w oparciu o unikalną recepturę synergistycznie działających promotorów wchłaniania oraz powszechnie stosowaną substancję czynną stosowaną w leczeniu nowotworów piersi.

Badania podstawowe Badania przedkliniczne Faza I Faza II

MTC-U1

Mieszanina MTC-U1 to autorski lek do leczenia odleżyn i owrzodzeń podudzi. Opracowany układ leczniczy pozwala zahamować stany zapalne, wstrzymać miejscowo rozwój infekcji oraz wspomaga naturalne procesy regeneracji tkanek. Mieszaninę MTC-U1 stworzono w oparciu o naturalne substancje czynne, otrzymując wielofazową, półstałą postać leku o zwiększonej biodostępności i modyfikowanym profilu uwalniania. Efektem zastosowanych rozwiązań jest tani w produkcji preparat przeciwzapalny, przyspieszający regenerację zdrowych tkanek o szerokim spektrum zastosowania, działającym, np. na: stany zapalne skóry, owrzodzenia, odleżyny, trudno gojące się rany.

Badania podstawowe Badania przedkliniczne Faza I Faza II

MTC-A4

Mieszanina MTC-A4 to autorski lek znieczulający miejscowo o zwiększonej biodostępności i przenikalności przez powłoki skórne. Dzięki zastosowanej w MTC-A4 technologii możliwe jest celowane działanie substancji miejscowo znieczulających na zakończenia nerwowe zlokalizowane w warstwie kolczystej skóry oraz nerwy w skórze właściwej. Efektem zastosowanych MTC-A4 jest uzyskanie około 10-krotnie silniejszego działania miejscowego w porównaniu do dostępnych na rynku preparatów znieczulających.

Badania podstawowe Badania przedkliniczne Faza I Faza II

MTC–NL5

Mieszanina MTC-NL5 to lek z grupy NLPZ o zwiększonej biodostępności i przenikalności przez powłoki skórne. Formulacja oparta jest o autorską technologię MTC-Y oraz popularną substancję z grupy NLPZ stosowaną miejscowo, najczęściej w postaci żelu.

Badania podstawowe Badania przedkliniczne Faza I Faza II