Dla inwestorów

Zespół naukowców i wynalazców Biotts opracował pierwszą na świecie technologię, umożliwiającą transportowanie przez skórę substancji hydrofilowych, lipofilowych, dużych cząsteczek, białek i przeciwciał. Biotts jest pierwszą firmą biotechnologiczną w Europie Centralnej, tworzącą autorskie preparaty oraz receptury leków w oparciu o ekstrakty pochodzenia naturalnego i autorskie nośniki substancji czynnych, które zwiększają biodostępność substancji.
Patentowane, autorskie nośniki substancji czynnych mogą być wykorzystane jako system transportujący dla powszechnie stosowanych leków zwiększając ich celowane działania nawet kilkukrotnie, zmniejszając dawkę leku radykalnie minimalizując skutki uboczne terapii.

Rynek

Rynek biotechnologiczny od kilkunastu lat nieprzerwalnie wykazuje dużą dynamikę wzrostu. Całkowity przychód osiągnął najwyższy w historii poziom 139,4 mld USD w 2016 r. Wydatki na badania i rozwój wzrosły o 12%, do 45,7 mld USD, zatrudnienie w spółkach biotechnologicznych w USA i Europie wzrosło do ponad 200 tys. osób, to 14% więcej niż rok wcześniej.


Przychody firm z sektora Biotech na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat:

Źródło: Raport „Biotechnology Raport Beyond Borders” przygotowany przez EY


Przychody liderów branży (spółki generujące co najmniej 500 mln USD przychodów) wzrosła o 8% do 122,4 mld USD w 2016 r., co stanowi 88% dochodów całego sektora. Od 2011 r. ilość generowanych przychodów przez komercyjnych liderów podwoiła się̨ z 61 mld USD. W tym samym czasie liczba spółek generujących największe przychody w USA i Europie wzrosła z 23 do 27. Rok 2016 był również szóstym z rzędu, w którym wzrosły łączne wydatki na prace B+R.

Rynek produktów BIOTTS

Rynek transdermalnych systemów transportu leków

MTC-Y
Wg raportu MARKETSANDMARKETS „Transdermal Drug Delivery System Market” – Global Forecast to 2022” globalny rynek transdermalnych systemów transportu leków (TDDS) w 2017 r. wyniósł blisko 35,72 miliardów USD. W 2024 r. rynek TDDS będzie wart już 81,46 mld USD. Średni wzrost rynku szacowany jest na rekordowym poziomie 12,5% rocznie.

Diabetologia

Cukrzyca typu II

MTC-D1 i MTC-S1
Według danych GlobalData, globalny rynek cukrzycy typu II wzrośnie z 48 mld USD w 2019 r. przy złożonym rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 6,7% do 80,6 mld USD w 2027 r.

W oparciu o analizę epidemiologiczną liczba zdiagnozowanych przypadków cukrzycy typu 2 ma wzrosnąć z 164,8 mln do 206,4 mln przypadków w 2027 na dziewięciu głównych rynkach (USA, EU5, Japonia, Indie i Chiny)

Onkologia

Nowotwory piersi

MTC-B7
U 1 na 8 kobiet na świecie diagnozuje się raka piersi, co 29 sekund diagnozuje się nowe zachorowanie na raka piersi.
W 2012 r. na raka piersi zachorowało 1 700 000 kobiet na świecie. W tym samym roku 500 tys. kobiet zmarło w wyniku raka piersi.

To najczęściej występujący typ raka, stanowi aż 21% wykrywanych nowotworów. W Polsce nowotwór piersi diagnozuje się u około 17 tys. kobiet rocznie, co roku na raka piersi w Polsce umiera ponad 6 tys. kobiet.
W 2018 r. globalny rynek leku stosowanych w leczeniu nowotworów piersi wart był 13,4 mld USD, w 2021 r. wyniesie już 17,2 mld USD. Według raportu GlobeNewswire rynek leków onkologiczny dla raka piersi do 2025 r. może urosnąć nawet do poziomu 28 mld USD.

Nowotwory skóry

MTC-U1
Rak skóry jest najczęstszym rakiem wykrywanym wśród młodej populacji w wieku 25–29, najwięcej przypadków diagnozuje się u ludzi powyżej 60 roku życia. Nowotwór skóry wykrywany jest u 1/34 młodych mężczyzn oraz 1/53 kobiet. Każdego roku w USA diagnozuje się ponad 3,8 mln ludzi z różnymi zmianami nowotworowymi skóry, Czerniaka wykrywa się co roku u ponad 76 tys. ludzi. Koszty leczenia pacjentów wyłącznie z czerniakiem w USA rocznie wynosi 2,36 mld USD.

Zarząd spółki

dr Paweł Biernat
prezes zarządu

Współzałożyciel, akcjonariusz oraz współautor patentów i systemów terapeutycznych BIOTTS.

dr Jan Meler
dyrektor działu badawczego

Współzałożyciel, akcjonariusz oraz współautor patentów i systemu terapetycznych BIOTTS.