Dla Akcjonariuszy

Spółka działa pod nazwą Biotts. Spółka jest prowadzona w formie spółki akcyjnej.

W dniu 6.02.2023 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

W dniu 2.01.2023 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

W dniu 21.06.2022 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Wezwania do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 24.09.2020.

Pismo do pobrania.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 13.10.2020.

Pismo do pobrania.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 10.11.2020.

Pismo do pobrania.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 8.12.2020.

Pismo do pobrania.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 23.12.2020.

Pismo do pobrania.

W dniu 27.01.2022 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

W dniu 17.09.2021 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu WZA

W dniu 15.05.2020 odbędą się DWA Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Nr. 1, godz 11:30

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Nr. 2, godz 13:00

W dniu 21.02.2020 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

W dniu 11.02.2020 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Informacje podstawowe

Adres siedziby:

Wrocławska 44C, 55-040 Bielany Wrocławskie

 

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738948, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8992847381, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 369429734.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego: 268 282,00 zł.
Wysokość zakładowego kapitału wpłaconego: 268 282,00 zł.

Liczba akcji wszystkich emisji 268 282, w tym:

 • 100 000 akcji serii A. Akcje nie są uprzywilejowane.
 • 66 660 akcji serii B. Akcje uprzywilejowanych co do uczestnictwa w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji w ten sposób, że dają pierwszeństwo do otrzymania części majątku spółki równej wkładom wniesionych na pokrycie ceny emisyjnej akcji serii B (zarówno na kapitał zakładowy jak i inne kapitały) przed pozostałymi akcjonariuszami.
 • 6 akcji serii C. Akcje nie są uprzywilejowane.
 • 842 akcji serii D. Akcje nie są uprzywilejowane.
 • 5 154  akcji serii E. Akcje nie są uprzywilejowane.
 • 15 913 akcji serii F. Akcje nie są uprzywilejowane.
 • 1 870 akcji serii G. Akcje nie są uprzywilejowane.
 • 19 727 akcji serii I. Akcje są uprzywilejowane.
 • 19 727 akcji serii J. Akcje są uprzywilejowane
 • 35 700 akcji serii H. Akcje nie są uprzywilejowane
 • 2 683 akcji serii L. Akcje nie są uprzywilejowane

 

Struktura akcjonariatu

Leonarto Alfa spółka akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa: 25,1%
Jan Meler 23,1%
Konrad Krajewski 17,1%
Paweł Biernat 17,1%
Montis Capital Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna 7,4%
Pozostali akcjonariusze 10,2%

Zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Informacja o zmianie numeracji akcji.
Pismo do pobrania.

Sprawozdania finansowe

Rok 2019

Rok 2018