GIF wydał Biotts zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) wydał Biotts zezwolenie na wytwarzanie i import produktu leczniczego.
Tym samym spełniliśmy restrykcyjne wymagania i zrealizowaliśmy obowiązujący międzynarodowy standard, który potwierdza jakość uzyskiwanych w naszych laboratoriach wyników.
Praca w standardzie GMP, czyli systemami określającym procedury produkcyjne oraz kontrolne, gwarantuje, że wytworzone przez Biotts produkty lecznicze spełniają niezbędne wymagania jakościowe. Dzięki temu możemy nie tylko sami kontrolować, ale i być elementem łańcucha wytwarzania końcowego produktu, który będzie m.in. wykorzystywany w badaniach klinicznych.

Dodatkowo daje nam to możliwość kontraktowego (dla zleceniodawców zewnętrznych) wykonania analiz zewnętrznych produktów pod katem kontroli jakości wytwarzania i zwolnienia produktu końcowego.