Technologia MTC-Y

Technologia robi różnicę.
Zwiększenie biodostępności przy równoczesnym osłabieniu działań niepożądanych to niedościgniony cel wielu zespołów badawczych. Jednak przy zastosowaniu technologii Biotts jest on możliwy do osiągnięcia. Rozwój głęboko penetrujących systemów transdermalnych, działających bezpośrednio na chorobowo zmienione tkanki, pozwala uzyskać silniejszy efekt terapeutyczny, zwiększając znacznie komfort pacjenta i równocześnie obniżyć koszty jego leczenia. Nośnik MTC-Y jest jedynym na świecie systemem umożliwiającym przenoszenie przez skórę substancji hydrofilowych, przeciwciał, dużych cząsteczkę oraz białek.

Jak działa technologia MTC-Y

MTC-Y

MTC-Y to autorski, uniwersalny, transdermalny nośnik substancji czynnych, zwiększający ich biodostępność. Mieszanina substancji pomocniczych stanowiąca nośnik MTC-Y składa się z elementów zapewniających wprowadzenie do organizmu równolegle kilku substancji czynnych o różnym charakterze i właściwościach fizykochemicznych. Dodatkowo każda z nich może być wprowadzana równocześnie w różnych odmianach polimorficznych, co umożliwia tworzenie preparatów o modyfikowanym profilu działania.

Dzięki unikalnym właściwościom systemu, możliwe jest zwiększenie biodostępności substancji czynnych nawet 10-krotnie oraz umożliwienie substancjom czynnym penetrację przez bariery skórne aż do kilku centymetrów. Dzięki unikalnej recepturze możliwe jest zmniejszenie dawek substancji przy jednoczesnym nasileniu ich działania. Efekt to przyspieszenie leczenia przy zmniejszeniu działań niepożądanych. Unikatowy system MTC-Y Biotts umożliwia transport od jednej do kilkunastu substancji czynnych, dzięki czemu możliwe jest projektowanie leków wieloskładnikowych. Nośnik MTC-Y wykazuje biokompatybilność z powłoką ludzkiej skóry przy równoczesnym braku toksyczności.


Schemat działania:


Właściwości technologii

Projektowanie leków wieloskładnikowych

Obniżenie dawki terapeutycznej

Zwiększenie biodostępności kilkakrotnie

Penetracja przez bariery skórne do tkanek miękkich i kości.

Modyfikowane profile uwalniania API

Prosta i szybka modyfikacja receptur

Redukcja działań niepożądanych kilkakrotnie

Proste wdrożenie i łatwa ingerencja w linię produkcyjną

Transportujemy dowolne API

Za pomocą technologii MTC-Y możemy przenosić API o różnych właściwościach fizykochemicznych

Substancje lipofilowe
Substancje hydrofilowe

 

Przenosimy przez skórę cząsteczki o różnej wielkości

od 200 Da (Dalton)
do 25 000 Da (Dalton)

 

Nośnik MTC-Y może transportować dowolne leki:

  • Białka
  • Leki przeciwcukrzycowe
  • Przeciwciała
  • Leki kardiologiczne
  • Antybiotyki
  • Chemioterapeutyki
  • Leki neurologiczne
  • Hormony
  • Leki przeciwbólowe
  • Leki przeciwzapalne

Wyniki badań

Zdjęcia przedstawiają wyniki badań na modelu zwierzęcym przenikalności nośnika MTC-Y połączonego z fluoresceiną. W zależności od prostych modyfikacji ilościowych substancji nośnika możemy kontrolować głębokość wchłaniania począwszy od powierzchni skóry, przez tkanki i mięśnie aż do krwiobiegu i wątroby.

Model biznesowy

Dzięki unikatowym technologiom Biotts jesteśmy w stanie szybko i łatwo wdrażać autorskie technologie do różnych obszarów terapeutycznych bez konieczności modyfikacji linii produkcyjnych.

Połączenie technologii Biotts z istniejącymi na rynku rozwiązaniami, recepturami lub substancjami czynnymi tworzy unikatową i niepowtarzalną jakość, która jest chroniona chmurą patentową Biotts, zabezpieczając produkty naszych partnerów.

Obszary terapeutyczne

Choroby zakaźne

Kardiologia

Onkologia

Neurologia

Hematologia

Gastroenterologia

Odbiorcy technologii

Koncerny farmaceutyczne

Producenci leków i wyrobów medycznych

Producenci kosmetyków

Producenci leków weterynaryjnych