ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2018 na dostawę odczynników laboratoryjnych

Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 niezbędnego do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect.

Termin składania ofert: 26.10.2018

Pliki do pobrania:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2018 na dostawę ubrań roboczych

Przeprowadzenie audytu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 niezbędnego do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku NewConnect.

Termin składania ofert: 15.11.2018

Pliki do pobrania: