Dla inwestorów

Zespół naukowców i wynalazców Biotts opracował pierwszą na świecie technologię, umożliwiającą transportowanie przez skórę substancji hydrofilowych, lipofilowych, dużych cząsteczek, białek i przeciwciał. Biotts jest pierwszą firmą biotechnologiczną w Europie Centralnej, tworzącą autorskie preparaty oraz receptury leków w oparciu o ekstrakty pochodzenia naturalnego i autorskie nośniki substancji czynnych, które zwiększają biodostępność substancji.
Patentowane, autorskie nośniki substancji czynnych mogą być wykorzystane jako system transportujący dla powszechnie stosowanych leków zwiększając ich celowane działania nawet kilkukrotnie, zmniejszając dawkę leku radykalnie minimalizując skutki uboczne terapii.

Rynek

Rynek biotechnologiczny od kilkunastu lat nieprzerwalnie wykazuje dużą dynamikę̨ wzrostu. Całkowity przychód osiągnął najwyższy w historii poziom 139,4 mld USD w 2016 r. Wydatki na badania i rozwój wzrosły o 12%, do 45,7 mld USD, zatrudnienie w spółkach biotechnologicznych w USA i Europie wzrosło do ponad 200 tys. osób, to 14% więcej niż rok wcześniej.


Przychody firm z sektora Biotech na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat:

Źródło: Raport „Biotechnology Raport Beyond Borders” przygotowany przez EY


Przychody liderów branży (spółki generujące co najmniej 500 mln USD przychodów) wzrosła o 8% do 122,4 mld USD w 2016 r., co stanowi 88% dochodów całego sektora. Od 2011 r. ilość generowanych przychodów przez komercyjnych liderów podwoiła się̨ z 61 mld USD. W tym samym czasie liczba spółek generujących największe przychody w USA i Europie wzrosła z 23 do 27. Rok 2016 był również szóstym z rzędu, w którym wzrosły łączne wydatki na prace B+R.

Rynek produktów BIOTTS

Rynek transdermalnych systemów transportu leków

MTC-Y
Wg raportu MARKETSANDMARKETS „Transdermal Drug Delivery System Market” – Global Forecast to 2022” globalny rynek transdermalnych systemów transportu leków (TDDS) w 2017 r. wyniósł blisko 35,72 miliardów USD. W 2024 r. rynek TDDS będzie wart już 81,46 mld USD. Średni wzrost rynku szacowany jest na rekordowym poziomie 12,5% rocznie.

Naskórne leki miejscowo znieczulające

MTC-A4
Światowy rynek leków anestezjologicznych w 2017 r. miał wartość 8 335 mln USD. Przewiduje się, że do 2022 r. rynek osiągnie nawet 9 240 mln USD.
W Europie wartość rynku leków znieczulających szacuje się na ponad 2,5 miliarda EUR.
Głównie użytkownicy leków miejscowo znieczulających to gabinety kosmetyczne, prywatne kliniki i gabinety lekarskie.

Owrzodzenia i trudno gojące się rany

MTC-U1
Owrzodzenia oraz trudno gojące się rany występują u około 1% populacji w Polsce, grupa ta stanowi ponad 390 tys. ludzi.
Rany przewlekłe występują, u niemal 15% populacji w wieku podeszłym, 65+.
Problem trudno gojących się ran dotyczy ponad 25 mln ludzi na całym świecie, a liczba ta będzie wzrastać z powodu coraz powszechniejszego występowania chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca, otyłość i miażdżyca. Trudno gojące się rany występują dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Około 50-70% wszystkich owrzodzeń prawidłowo leczonych goi się w ciągu 4-6 miesięcy, podczas gdy 20% nie ulega wygojeniu przez następne 24 miesiące, a 8% przez kolejne 5 lat. Po 60 roku życia częstotliwość występowania tego typu ran wynosi 0,6-3,0% bez względu na ich przyczynę, a w grupie wiekowej po 80 roku życia – ponad 5%.
Wartość rynku tylko w Polce leczenia przewlekłych ran wynosi ponad 750 mln złotych.
W USA leczenie owrzodzeń kończyn dolnych kosztuje 3 mld USD i pochłania ponad 2 miliony dni roboczych w roku.

Wieloukładowe infekcje odkleszczowe

CRP-21
W 2016 r. na terenie Unii Europejskiej zanotowano 232 125 nowych przypadków zachorowań na boreliozę, w samej Polsce stwierdzono 21 tys. nowych zachorowań. Liczba nowych zakażeń chorób odkleszczowych wzrasta od 40% do 56% z każdym rokiem. Wg ekspertów WHO, dane dotyczące zachorowań są niedoszacowane o ponad 30%, ponieważ wielu pacjentów nie zdaje sobie sprawy, że chorują na boreliozę. Infekcje odkleszczowe mogą być przyczyną takich chorób jak: reumatoidalne zapalenie stawów (RZS),  stwardnienie rozsiane (SM), zespół chronicznego zmęczenia (CFS), kleszczowe zapalenie mózgu, itp.
Wg analiz oraz publikacji naukowych Healthcare (Basel) przewiduje się, że 1 mln osób zostanie zarażonych boreliozą w Stanach Zjednoczonych i 2,4 mln w Europie tylko w 2018 r. Naukowcy szacują, że do 2050 r. 55,7 mln ludzi (12% populacji) zostanie zarażonych boreliozą w USA i 134,9 mln osób (17% populacji) w Europie. Większość tych infekcji stanie się niestety chroniczna. Szacowany koszt leczenia ostrej i chronicznej boreliozy w 2018 r. w USA wyniesie od 4,8 mld USD do 9,6 mld USD, a w Europie od 10,1 mld EUR do 20,1 mld EUR. Na rynku obecnie nie ma dostępnych leków, które skutecznie usuwają patogeny wewnątrzkomórkowe z ludzkiego organizmu i zagwarantują pacjentom pełen powrót do zdrowia z infekcji chronicznej. Wskaźnik wyleczeń z chorób odkleszczowych obecnie wynosi zaledwie 25% i jest ściśle uwarunkowane od czasu rozpoznania infekcji i rozpoczęcia leczenia antybiotykami.

Onkologia

Nowotwory piersi

MTC-B7
U 1 na 8 kobiet na świecie diagnozuje się raka piersi, co 29 sekund diagnozuje się nowe zachorowanie na raka piersi.
W 2012 r. na raka piersi zachorowało 1 700 000 kobiet na świecie. W tym samym roku 500 tys. kobiet zmarło w wyniku raka piersi.

To najczęściej występujący typ raka, stanowi aż 21% wykrywanych nowotworów. W Polsce nowotwór piersi diagnozuje się u około 17 tys. kobiet rocznie, co roku na raka piersi w Polsce umiera ponad 6 tys. kobiet.
W 2018 r. globalny rynek leku stosowanych w leczeniu nowotworów piersi wart był 13,4 mld USD, w 2021 r. wyniesie już 17,2 mld USD. Według raportu GlobeNewswire rynek leków onkologiczny dla raka piersi do 2025 r. może urosnąć nawet do poziomu 28 mld USD.

Nowotwory odbytu

MTC-R2
Wg. raportu WHO w 2015 r. na świecie z powodu nowotworów zmarło 8,8 mln ludzi, 1 na 6 osób. Z powodu raka jelita w 2015 r. zmarło 774 tys. osób, z czego rak odbytnicy stanowił 25%. Wg danych Grand View Research, wartość sprzedanych leków na nowotwory jelita wyniosła w 2018 r. 8,9 mld USD, osiągając w 2022 r. wartość 10,8 mld USD, a w 2025 już 12 mld USD.

Nowotwory skóry

MTC-S1
Rak skóry jest najczęstszym rakiem wykrywanym wśród młodej populacji w wieku 25–29, najwięcej przypadków diagnozuje się u ludzi powyżej 60 roku życia. Nowotwór skóry wykrywany jest u 1/34 młodych mężczyzn oraz 1/53 kobiet. Każdego roku w USA diagnozuje się ponad 3,8 mln ludzi z różnymi zmianami nowotworowymi skóry, Czerniaka wykrywa się co roku u ponad 76 tys. ludzi. Koszty leczenia pacjentów wyłącznie z czerniakiem w USA rocznie wynosi 2,36 mld USD.

Zarząd spółki

dr Paweł Biernat
prezes zarządu

Współzałożyciel, akcjonariusz oraz współautor patentów i systemów terapeutycznych BIOTTS.

dr Jan Meler
dyrektor działu badawczego

Współzałożyciel, akcjonariusz oraz współautor patentów i systemu terapetycznych BIOTTS.