Dla Akcjonariuszy

Spółka działa pod nazwą Biotts. Spółka jest prowadzona w formie spółki akcyjnej.

W dniu 21.02.2020 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

W dniu 11.02.2020 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Informacje podstawowe

Adres siedziby:

ul. Krakowska 141-155, 50-428 Wrocław.

Biuro i laboratorium:

Wrocławski Park Technologiczny, Muchoborska 18, 54-424 Wrocław

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738948, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8992847381, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 369429734.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego: 167 508,00 zł.
Wysokość zakładowego kapitału wpłaconego: 167 508,00 zł.

Liczba akcji wszystkich emisji 167 508, w tym:

  • 100 000 akcji serii A. Akcje nie są uprzywilejowane.
  • 66 660 akcji serii B. Akcje uprzywilejowanych co do uczestnictwa w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji w ten sposób, że dają pierwszeństwo do otrzymania części majątku spółki równej wkładom wniesionych na pokrycie ceny emisyjnej akcji serii b (zarówno na kapitał zakładowy jak i inne kapitały) przed pozostałymi akcjonariuszami.
  • 6 akcji serii C. Akcje nie są uprzywilejowane.
  • 842 akcji serii D. Akcje nie są uprzywilejowane.

Struktura akcjonariatu

Leonarto Alfa spółka akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa: 39,80%
Jan Meler: 24,88%
Mateusz Kotwicki: 19,90%
Paweł Biernat: 15,43%

Zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Brak zawiadomień

Sprawozdania finansowe

Rok 2019

Rok 2018