Dla Akcjonariuszy

Spółka działa pod nazwą Biotts. Spółka jest prowadzona w formie spółki akcyjnej.

Wezwania do złożenia dokumentów akcji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 24.09.2020.

Pismo do pobrania.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 13.10.2020.

Pismo do pobrania.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 10.11.2020.

Pismo do pobrania.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 8.12.2020.

Pismo do pobrania.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji z dnia 23.12.2020.

Pismo do pobrania.

W dniu 15.05.2020 odbędą się DWA Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Nr. 1, godz 11:30

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Nr. 2, godz 13:00

W dniu 21.02.2020 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

W dniu 11.02.2020 odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Biotts S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Informacje podstawowe

Adres siedziby:

ul. Duńska 7, 54-427 Wrocław

Biuro i laboratorium:

Wrocławski Park Technologiczny, ul. Duńska 7, 54-427 Wrocław

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738948, oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 8992847381, numer identyfikacji statystycznej (REGON): 369429734.

Wysokość zakładowego kapitału zarejestrowanego: 190 445,00 zł.
Wysokość zakładowego kapitału wpłaconego: 190 445,00 zł.

Liczba akcji wszystkich emisji 265 599, w tym:

  • 100 000 akcji serii A. Akcje nie są uprzywilejowane.
  • 66 660 akcji serii B. Akcje uprzywilejowanych co do uczestnictwa w podziale majątku spółki w razie jej likwidacji w ten sposób, że dają pierwszeństwo do otrzymania części majątku spółki równej wkładom wniesionych na pokrycie ceny emisyjnej akcji serii B (zarówno na kapitał zakładowy jak i inne kapitały) przed pozostałymi akcjonariuszami.
  • 6 akcji serii C. Akcje nie są uprzywilejowane.
  • 842 akcji serii D. Akcje nie są uprzywilejowane.
  • 5 154  akcji serii E. Akcje nie są uprzywilejowane.
  • 15 913 akcji serii F. Akcje nie są uprzywilejowane.
  • 1 870 akcji serii G. Akcje nie są uprzywilejowane.
  • 19 727 akcji serii I. Akcje są uprzywilejowane.
  • 19 727 akcji serii J. Akcje są uprzywilejowane
  • 35 700 akcji serii H. Akcje nie są uprzywilejowane

 

Struktura akcjonariatu

Leonarto Alfa spółka akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka komandytowa: 25,1%
Jan Meler 23,1%
Konrad Krajewski 17,1%
Paweł Biernat 17,1%
Montis Capital Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna Alternatywna Spółka Inwestycyjna 7,4%
Pozostali akcjonariusze 10,2%

Zawiadomienia dla Akcjonariuszy

Informacja o zmianie numeracji akcji.
Pismo do pobrania.

Sprawozdania finansowe

Rok 2019

Rok 2018