Pierwsze zgłoszenie patentowe Biotts S.A.

Z przyjemnością informujemy, że 10 stycznia 2019 r. dokonaliśmy w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia wynalazku „Nośnik farmaceutyczny dla substancji czynnych oraz kompozycja farmaceutyczna ją zawierająca”.
Przedmiot zgłoszenia stanowi fundament technologii MTC-Y opracowywanej w ramach działalności naszej spółki. Wyłącznym właścicielem praw autorskich do wynalazku jest Biotts SA.
Aktualnie prowadzimy wspólnie z renomowaną kancelarią rzeczników patentowych prace w zakresie opracowania długofalowej strategii ochrony własności intelektualnej powstającej w ramach Biotts SA.