Biotts nominowany do nagrody „Dolnośląski Gryf”

Kapituła Konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” ogłosiła firmy i samorządy nominowane do nagrody, tworzące gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska. Dolnośląski Gryf to nagroda, promująca innowacyjność i dynamikę rozwoju dolnośląskich firm, docenia zaangażowanie inwestycyjne i zauważa działania na rzecz lokalnych społeczności. Biotts został nominowany w kategorii Startup Roku. Dziękujemy za to wyróżnienie!